„ A drágakövek neveit      címként viselõ, absztrakt programdarabok harmóniailag különösen érzékeny szerzõt mutatnak, akinek szimmetrikus szerkezetû hangzatai kôkemény disszonanciáikkal együtt méltán tarthatnak igényt a hallgatóság elismerésére.”

/ Németh G. István kritikus a Kőfantáziák c. művéről /

 

„A Tündérmenet varázsos hangulatú mesevilágát  Dragony Tímea nagy szakmai biztonsággal építi föl. Gyönyörű, gomolygó harmóniák teljesednek ki az énekkarból kiváló két szólista szépen vezetett dallamáig, majd süllyednek vissza a kórus képviselte éjbe.”                                                              /Eisenbacher Zoltán a Tündérmenet c. vegyeskari művéről/


Gondolatok

,,A zene a legnagyobb kerítő, a legveszedelmesebb csábító. Az értelem szűkölni kezd, mikor zenét hall. A zene értelemellenes. Nem megérteni akar, mint az értelem, hanem szétáradni, feldúlni, lefegyverezni, elcsábítani, megérinti bennünk a titkosat és fájdalmasat, feltárja azt, amit oly gondosan rejtettünk magunk elől, minden eszközzel fegyelmeztünk - olyan, mint a tavaszi vadvíz, feldúlja az értelem által aggályosan parcellázott, megművelt és megmunkált, szabályozott és fegyelmezett területeket. Ahová a zene kiárad, ott az értelem törvényei nem érvényesek többé. A gyönyörűségben, melyet a zene ad, a halálvágy kéjes megsemmisülésének beteg érzései hullámoznak. A zene támadás."                                                                                       /Márai Sándor/

 "
A művészet az emberben és a természetben megnyilvánuló rejtelmesnek isteninek érzéki visszaadása.."                                              /Liszt Ferenc/   

"Mondd meg nekem, mit dalolsz, megmondom, ki vagy. A bennünk továbbrezgő dallamok és foszlányaik olyat vallanak felőlünk, amit semmi lélekelemzés nem hoz felszínre. Bevilágítanak a lélek rejtett zugaiba, ahova másképp nem férkőzhetünk."                                               /Kodály Zoltán/                                                                                                             

"A zene az érzelmek egyfajta kifejezése."                         /L. Ny. Tolsztoj/

"Zene: a csendhez legközelebbi állapot, mely kifejezi a kifejezhetetlent."                                                                         /A. Huxley/

"A zene rendeltetése: belső világunk jobb megismerése, felvirágozása és kiteljesedése.  S ahol az emberi megismerés határait érjük, ott a zene még túlmutat rajtuk, olyan világba, melyet megismerni nem, csak sejteni lehet."                                                                                                      /Kodály Zoltán/

"A zenében a hangszerek azt a feladatot látják el, mint a színek a festő ecsetjén."                                                                                     /H. de Balzac/

"A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék."                                                                                       /A. Eistein/

"Teljes lelki élet zene nélkül nincs. Vannak a léleknek régiói, melyekbe csak a zene világít be."                                                                           /Kodály Zoltán/

 

 "Aki zenével indul az életbe, bearanyozza minden későbbi tevékenységét, az életnek olyan kincsét kapja ezzel, amely átsegíti sok bajon. A zene tápláló, vigasztaló elixír, és az élet szépségét, s ami benne érték, azt mind meghatványozza."                                                                  /Kodály Zoltán/